Mua ngay

Liên  hệ

Sản  phẩm

Giới  thiệu

Trang  chủ

TINEE VIỆT NAM CAM KẾT sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website.

- Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó.

- Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp bất cứ chi tiết cá nhân nào.


MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Chúng tôi lưu giữ thông tin của khách hàng đặt mua sản phẩm tại Website và Facebook qua các bên liên kết. Chúng tôi không giới hạn các loại thông tin cá nhân thu thập: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng. Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin thông qua yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý đơn hàng của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch. Chi tiết đơn đặt hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ, nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi sẽ không công khai trực tiếp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của chúng tôi và các bên liên kết. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể liên hệ với khách hàng để biết đánh giá, ý kiến và quan điểm của khách hàng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm tiềm năng có thể sẽ được ra mắt.
Chúng tôi còn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để vận chuyển đơn và thông tin sẽ hoàn toàn được bảo mật.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khi quý khách gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể.

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống quản lý.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Hotline: 033 988 6990

Email: contact@tinee.vn

Website: https://www.tinee.vn/

CONTACT US

 Copyright 2021 @TINEE VIETNAM